لیست تحریم‌هایی که تا ۱۵ مرداد ۹٧ باز می‌گردند:

🔹 خرید‌ و‌ فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران
🔹 خرید‌ و‌ فروش طلا و سایر فلزهای گرانبها، خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت
🔹 فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران
🔹 افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌توجه
🔹 تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران
🔹 خودروسازی ایران
🔹 خرید‌ و‌ فروش و تامین قطعات هواپیما
🔹 فرش و مواد خوراکی تولید شده در ایران

🔻 لیست تحریم‌هایی که تا ۱۳ آبان ۹٧ باز می‌گردند:

🔹 فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران ازجمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته
🔹 مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران
🔹 هر گونه مبادله مالی بین موسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی
🔹 بخش انرژی
🔹 همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی