هیات رییسه اتاق اصناف ایران در چهارسال(۹۳-۹۷) چه کرد؟/بخش نخست

امروز مهمترین مطالبه و پرسش ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی ایران و ۳۹۰ اتاق اصناف سراسر کشور این است که هیات رییسه منتخب آنها در طول چهار سال ریاست بر اصناف (۹۳•۹۷) چه دستاوردی داشته است؟

دولت، مجلس شورای اسلامی ، مردم و ۳ میلیون بنگاه صنفی می خواهند بدانند که منتخبین اصناف در این چهار سال برای حل مهمترین مسایل پیش روی اصناف چه پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی و دولت ارایه کرده اند و این پیشنهادات به چه سرانجامی رسیده است؟

آنها می خواهند بدانند هزینه ای که اتاق اصناف ایران بر گرده تک تک بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است چه نتایجی به بار آورده است؟

آنها این پرسش را مطرح می کنند که هیات رییسه اتاق اصناف چه راهبردی برای بنگاههای کوچک تولیدی و توزیعی برای عبور از بحرانها و گره گشایی از مشکلات و تنگناهای بازار ارایه کرده است؟

هیات رییسه اتاق اصناف ایران در طول چهارسال گذشته با کدام مقام مسوول مرتبط و تاثیرگذار نشستند ؟ کدام مشکل را حل کردند و کدام راه حل را به دولت و مجلس ارایه نموده اند؟

اصناف کشور از تهران تا دورترین نقطه ایران می خواهند بدانند ۶ منتخب هیات رییسه اتاق اصناف ایران در وهله نخست برای اصناف و بازاریان شهرستان خود و در وهله بعدی برای اصناف و بازاریان استان شان چه دستاوردی داشته اند ؟ در کدام جلسات استان شرکت کرده اند؟ و نتایج این جلسات چه بود؟ با کدام مسولان چه مطالبی را پیگیری کردند و به کدام توافقات دست یافته اند؟

قانون نظام صنفی در ماده ۴۱ از فصل پنجم تاکید می کند : ” به منظور تقویت مبانی نظام صنفی ، سازماندهی اصناف کشورو مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسایل صنفی ، اتاقی به نام اتاق اصناف در تهران تشکیل می شود ..”

هدف از تشکیل اتاق اصناف ایران مطابق آنچه که از این ماده برداشت می شود:

۱)تقویت مبانی نظام صنفی

۲) سازماندهی اصناف کشور

۳) مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسایل صنفی

است و قانونگذار به صراحت بر لزوم عمل به آن تاکید کرده است.

۱)خوب است هیات رییسه اتاق اصناف ایران پاسخ دهد که مفهوم دریافتی شان از “تقویت مبانی نظام صنفی” چیست؟ مبانی نظام صنفی از دیدگاه آنها چیست و چگونه مبانی نظام صنفی را باید شناسایی و تقویت کرد؟ آنها چه عملکردی برای تقویت مبانی نظام صنفی داشته اند؟از دیدگاهها انها مبانی نظام صنفی چه هست؟

۲) هیات رییسه اتاق اصناف ایران پاسخ دهند که در طول چهارسال گذشته در اتاق اصناف شهرستانشان، استان شان و ایران برای سازماندهی اصناف کشور چه مطالعاتی داشته اند؟ چه برنامه هایی را به اجرا در آوردند؟اصناف به چه سازماندهی هایی نیاز داشتند و برای سازماندهی ۳ میلیون بنگاه اقتصادی تولیدی و توزیعی چه کرده اند؟

*هیات رییسه اتاق اصناف ایران به صورت مستند پاسخ دهند که چه تعداد بنگاه اقتصادی به تفکیک تولیدی ، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی داریم و در طول چهار سال گذشته این آمار چه تغییراتی داشته است؟

*هیات رییسه اتاق اصناف ایران پاسخ دهند که پراکندگی اصناف در استانهای کشور چگونه است؟ هر استان در کدام مشاغل اولویت و برتری دارد؟چه خطراتی بازارها و اصناف استانهای مختلف را تهدید می کند؟و برای این تهدیدات چه تدابیری اتخاذ شده و به کدام دستگاه ارایه گردیده؟

*لازمه برنامه ریزی، داشتن داده ها و اطلاعات درست و استخراج تحلیل درست از داده های درست است.هیات رییسه اتاق اصناف ایران بگوید کدام مطالعات راهبردی را انجام داده است؟ نتایج آن مطالعات چه بوده است؟ آن نتایج به کدام مراجع ارایه شده است ؟ و نتایج حاصل از این طرحهای مطالعاتی برای کشور و ۳ میلیون بنگاه اقتصادی چه بوده است؟

۳) مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۱ قانون نظام صنفی تصریح می کند که یکی از اهداف تشکیل اتاق اصناف ایران ” مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسایل صنفی” است.هیات رییسه اتاق اصناف ایران توضیح دهد که با چه مکانیزمی مشارکت اصناف در سیاستگذاری ها را جلب کرده است؟

اتاقها و اتحادیه چگونه و در قالب کدام فرآیند و با چه نتایجی در نظام تصمیم گیری مشارکت داشته اند؟آنها چگونه در مدیریت مسایل صنفی دخالت داده شدند و ماحصل آن چه بود؟

خبرگزاری” اصناف ما ” این پرسشها را با اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران و اعضای هیات نمایندگی اتاقهای اصناف سراسر کشور و روسای اتاقها و کارشناسان و صاحب نظران و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس درمیان خواهد گذاشت تا عملکرد این نهاد مهم را در بوته نقد برده و مورد کنکاش بررسی قرار دهد.

با ما همراه شوید.