تقابل قوانین مالیاتی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان

 

امسال با همزمان شدن زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ با شدت گرفتن بحران ارزی و تاثیر آن بر شروع دور تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها و رکود تورمی و کسادی شدید اغلب کسب‌وکارهای صنفی و تولیدی، خصلت تقابل نظام مالیاتی ما با فعالان اقتصادی و کارآفرینان بیش از پیش آشکار شده است‌.

متاسفانه مسوولان نظام مالیاتی کمترین توجهی به انبوه مشکلاتی که در شرایط بسیار نامساعد اقتصادی امروز کشور، صاحبان کسب‌وکارهای مختلف با آن دست به گریبانند، از خود نشان نمی‌دهند و با همان سبک و سیاق سال‌های رونق نسبی اقتصادی و با همان سختگیری‌های مرسوم اقدام به وصول مالیات یا حق بیمه از کارفرمایان و کارآفرینان می‌کنند، چنان که گویی مسوولان و گردانندگان نظام مالیاتی ما ساکنان سیاره دیگری هستند که هیچ اطلاعی از وضعیت نامساعد اقتصادی و انبوه مشکلات فضای کسب‌وکار کشور ندارند و ماموریت آنها این است که سالی یکی دو ماه برای وصول مالیات و در صورت لزوم جریمه و داغ و درفش کردن فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها به سیاره زمین بیایند‌.

آنها در این شرایط بسیار نامساعدی که بر فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور سایه انداخته،به آن هم بسنده نمی‌کنند و با تاویل و تفسیر به رای قوانینی که ساخته و پرداخته خود آنهاست و با نبش قبر پرونده‌های مالیاتی سال‌های گذشته بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، تلاش می‌کنند تا بهانه و سرنخی برای دریافت چندباره مالیات از مودیان مالیاتی به دست آورند و …

🔸 غلامرضاکیامهر، روزنامه جهان صنعت ، یکشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۷