قوه قضائیه از بازداشت ۴ مدیر وزارت صنعت خبر داد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت چهار مدیر وزارت صنعت در ارتباط با پرونده ثبت سفارش “غیرقانونی” خودرو خبر داده است.

آقای اژه‌ای گفته است: “در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه ودگدر حوزه خودرو تاکنون ۵ نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.”

او همچنین گفته است: “یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.”

حدود یک ماه پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از “تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور” خبر داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه پارسال (۱۳۹۶) متوقف کرده بود.

در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد ایران شدند.